عادتها ...

ما عادت داریم فکر کنیم که آنچه را میخواهیم همان را دریافت کنیم....
اما کسانی که عشق می ورزند و توقع دارند که در عوض دوست داشته شوند،وقتشان را تلف می کنند.عشق عملی از سر ایمان است و نه یک بده بستان.
ما عاشقیم چون نیاز داریم عاشق باشیم.در غیر این صورت عشق معنای خود را از دست می دهد....
یک گل سرخ در رویای همراهی با زنبور عسل است اما آنها از راه نمی رسند،خورشید می پرسد؛آیا از انتظار خسته نشده ای؟
گل سرخ می گوید چرا اما اگر گلبرگ هایم را ببندم پژمرده خواهم شد و خواهم مرد.....
و حتی اگر عشق رخ ننماید،ما منتظر حضورش خواهیم ماند..
گاهی زمانی که به نظر می رسد تنهایی دارد همه چیز را نابود می کند،تنها طریق پایداری،تداوم عشق است....

/ 0 نظر / 23 بازدید