اغمــــــــــــــــــاض :

دوست مهربانم :تا کنون چند بار از حرف بی موقع و عمل بی جای خود متاسف شده ای ؟ می دانی چرا ؟برای اینکه احساسات خود را مدیریت نکرده ای !!

خوب من : بهتر فکر کن ، احساسات ما هم مانند آب است ، خودت انتخاب کن 
میخواهی سیلی خانمان برانداز باشی یا جرعه ای آب حیات بخش!!

فقط یک بار !فقط یک بار !جواب مخاطبت را نده ، عمل زشت او را عکس العمل مباش ، آنگاه از احساس لطیفی برخوردار خواهی شد ، امتحان کن !

بهترینم : مصرف قرص اغماض را برایت پیشنهاد می کنم .باور کن اساس تمام رنج های ما در طول زندگی از عدم "اغماض" ما سرچشمه میگیرد ..

مدیریت احساس یعنی ، خویشتن داری!بردباری !

 

                  برگرفته از کتاب :لطفا گوسفند نباشید ...

 

/ 1 نظر / 34 بازدید
غذادرمانی سرطان

سلام میلاد رسول خدا برشما دخترمعنوی اش مبارک [گل] با غذاها چطوری حضرت هلیا ؟! خیلی وقت است فرصتم کم شده ولی دلم برای مطالبت تنگ میشه دوست دارم مثل قبل بیشترنقد برایت بنویسم تا زحمت را پاس داشته باشم