خدایــــــــــا شکرت :

کفش های مردانه ام را پایم مى کنم ...
صبح های زود ،زودتر از همه از خانه بیرون و زندگی را آغاز می کنم .
به اندازه ی تمام روز می دوم ...
اعتراف می کنم که سالهاست پاهایم درد می کند ...
هوا تاریک می شود
به خانه بر می گردم و حالا ...
کار های زنانه ام را شروع می کنم ...
مو هایم را شانه می کنم
لباسم را عوض می کنم
رژ می زنم
به دستانم لاک می زنم
و ....
فاصله ی مرد و زن بودنم
"درب " خانه است
موقع ورود و خروج جنسیتم عوض می شود
در خارج از خانه شبیه مردها می شوم
مثل آنها نگاه می کنم و حتی فکر می کنم و حرف می زنم ...
تمام سعی ام را می کنم
که این دو نقش را اشتباه نکنم ...
زن بودن با تمام زیبای هایش خیلی سخت است خصوصا اگر شاغل باشی و آرزو های بزرگ برای زندگی هم داشته باشی ....
روزصبح ها زودتر از همه بیدار شدن
و شب ها دیر تر از همه خوابیدن
"عشق" مى خواهد ...
روزها مرد می شوم و شب ها زن ...
"چقدر ایفای این دو نقش در کنار هم ...
دو جنس بودن ... برایم لذت بخش است
این زن بودن را با تمام وجودم قدردانم ..
خدایا شکرت ...

/ 0 نظر / 44 بازدید