مراقبه :


مراقبه یعنی سکوت.......
وقتی نسبت به اینکه هیچ چیز نمی دانید، آگاه می شوید؛ درحال مراقبه کردن هستید. چنین حرکتی روح حقیقی و خالص سکوت است ....
سکوت مراقبه است...

/ 0 نظر / 25 بازدید