"احترام متقابل" یک اصل مهم ارتباطی...


اینکه طرف مقابلتان چه کسی است و چه جایگاهی در زندگی شما دارد مهم نیست!
او شاید یک دوست معمولی، عشق، همسر، یک همکار و یا حتی یک فرد مجازی باشد! مهم رعایت "احترام متقابل" و رعایت "فاصله" است.
درست است که گذر زمان باعث ایجاد صمیمیت و شناخت بیشتر میگردد، اما، این موضوع هیچگاه مجوزی برای عبور از خط قرمزهای یکدیگر نمیباشد.
شوخیهای بی مورد، صدا کردن هم با الفاظ نا مناسب، زدن برچسبهای زشت به هم، تمسخر قومیت یکدیگر، و همچنین بی احترامی به ارزشها و اعتقادات هم، بی گمان، آرام آرام باعث فروپاشی رابطه خواهد شد!!!
یادمان باشد، طرف مقابلمان همیشه آنچه را که در کلام و منظور ماست در ذهن خود برداشت نمیکند!
بیاموزیم: از سرعت زبان و تکلم خود بکاهیم و بر قدرت تفکر و دانش خود بیفزاییم...
لحظه هایتان سرشار از آرامش..../ 0 نظر / 5 بازدید