ازدواج :

 

ازدواج , جفت گیری نیست..
ازدواج , تجارت مهریه در برابر خدمات اتاق خواب و آشپزخانه نیست..
ازدواج , ادامه خیالات و توهمات مجردی نیست..
ازدواج , درمان نواقص شخصیتی و بیماری های روانی نیست..
ازدواج , روابط سطحی گذشته نیست...
ازدواج , شاهزاده با اسب سفید ( یا پرادو سفید ) نیست..
ازدواج , دختر آرزوها ( هم آغوشی با جنیفر و سایز 85 ) نیست..
ازدواج , حالا برویم جلو ببینیم چی میشه نیست..
ازدواج , علاقه کم کم خودش پیدا میشه نیست..
ازدواج , مهریه را کی داده و کی گرفته نیست..
ازدواج , سنم دیگه داره میره بالا پس یک حرکتی بزنیم نیست..
ازدواج , قلیون کشیدن های یواشکی تو فرحزاد نیست..
ازدواج , چند روز پیچوندن و با بچه ها شمال رفتن نیست..
ازدواج , هر چی آقا جون و خانوم جونم بگه نیست..
ازدواج , جواب فامیل رو چی بدم نیست..
ازدواج , سه روز آشنایی و سی سال زندگی مشترک نیست..
ازدواج , با چادر سفید رفتن و با کفن سفید برگشتن نیست..
ازدواج , " وظیفه شه " نیست..
ازدواج , مخ زنی نیست..
ازدواج , چون من میگم نیست..
ازدواج , روشنفکری و سنت اندیشی نیست..
ازدواج , پیوندتان مبارک و گل به سر عروس نیست..
ازدواج , آرایشگاه 3 میلیونی , گل آرایی 5 میلیونی , مراسم 100 میلیونی نیست
ازدواج , تعهد برای آخر عمر نیست..
ازدواج , من تو رو خوشبخت می کنم نیست..
ازدواج , از هر انگشتش یک هنر میباره نیست..
ازدواج , باباش بازاریه نیست ..
ازدواج , یعنی صداقت ، شناخت ، آزادی , آگاهی , اعتماد و انعطاف ...


/ 0 نظر / 33 بازدید