شما نمیتوانید یکی مثل خود از او بسازید!!!بسیاری از ما در عشق بخوبی همدیگر را نمیشناسیم! یا نمیخواهیم بشناسیم! و شاید اصلاً حوصله اش را نداریم که بشناسیم!!! ولی از طرف مقابل توقع داریم که مثل ما فکر کند! مثل ما رفتار کند! مثل ما بخورد! مثل ما بگردد و اصلاً خود ما باشد!
باید این موضوع را در نظر داشت که تا اختلاف سلیقه بوجود نیاید شناخت حاصل نمیگردد اما نکته مهم این است که در هنگام بروز اینگونه اختلافات آنی، واکنش سریع نسبت به موضوع از خود نشان ندهیم.
از مهم ترین واکنشهای مثبت "خوب شنیدن" و یا همان "خوب گوش کردن" به حرفها و نظرات طرف مقابل است. ما باید به قدری سعه صدر و حوصله از خود نشان دهیم و همچنین آنقدر آستانه تحریک پذیری خود را بوسیله ظرفیت سازی در خود بالا ببریم که طرف مقابل از اینکه شنونده خوبی هستیم در خود، احساس ارزشمندی و اعتماد کند.
پاسخهای سریع و از روی احساسات و هیجانات زودگذر، میتواند به درازا کشیدن و کهنه شدن مشکل کمک کند! و در واقع بنزین روی آتش ریختن است!
شایسته است که با کمی سکوت و گوش فرادادن، و همچنین از دریچه چشمان طرف مقابل به موضوع نگاه کردن، به حل مساله در یک فرصت مناسب کمک کنیم.
یادمان باشد که تشابهات در کوتاهترین زمان خود را نشان میدهند ولی تفاوتها در دراز مدت.
رابطه ایی پایدار میماند که طرفین ضمن احترام متقابل به خطوط قرمز هم و ارزشهای یکدیگر، سعی در حل مشکل ابتدا بوسیله خودشان باشند نه دیگران!!!
تفاوتها را باید دریابیم وگرنه یافتن تشابهات هنر نیست...

/ 0 نظر / 28 بازدید