مشاوره خانواده

انسان سالم،بی مسئله نیست...

خوشبختی یعنی مهارو کنترل ذهنت:

خوشبختی یعنی مهارو کنترل ذهنت* .

یعنی بدونی که به چه فکرهایی اجازه ی ورود بدی و به چه فکرهایی اجازه ندی که وارد شن .

یعنی شناخت خود و توانایی های خود .

 یعنی واقع بینانه از خود انتظار داشتن .

 یعنی " خود" رو دوست داشتن ،

 یعنی کمکش کردن ،

 یعنی تشویقش کردن ،

 یعنی فقط " خود " را دیدن، و نسبت به "خود" بهتر بودن ،

یعنی به انجام کارهای کوچک روزانه دلخوش بودن ،

یعنی هرلحظه را باعشق دیدن ،

یعنی ایمان ، یعنی یقین ،

 یعنی خود را به این " پهنه " سپردن و رها شدن ،

 یعنی رفتن به درون و بعد بیرون آمدن ، یعنی انبساط ،

 یعنی بی توقع و انتظار از هیچ کس ...

یعنی زوم فقط رو خودت و زندگی خودت ،

یعنی کنترل خودت ،

یعنی تغییر خودت ...یعنی قابلیت انعطاف.

وقتی خودت روخوشبخت کنی ، وقتی خوشبخت باشی ، اطرافیانت هم خوشبختند و امواج تو به بقیه هم می رسه .

+   مشاوره خانواده ; ۸:۳۳ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٧/٢۳

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir