مشاوره خانواده

انسان سالم،بی مسئله نیست...

100 راه برای آسایش زندگی:

1_در هر زمان فقط یک کار انجام دهید.            

2_گذشته،گذشته است.

3_از آنچه داریم رضایت داشته باشیم.             

4_نه گفتن را بیاموزید.

5_اول  خدا را در نظر داشته باشید.                 

6_خودتان باشید.

7_با حمد و ستایش خدا زندگی کنید.            

8_ از کاه،کوه نسازید.

9_نگران فردا نباشید.                                  

10_کیفیت را بر گزینید،نه کیفیت را.

11_کاری را که نمی توانید به پایان برسانید شروع نکنید.

12_فقط به فکر خودتان باشید.                     

13_امروز و فردا کردن کافی است.

14_آشفتگی های و به هم ریختگی ها را سامان بدهید.

15_اضافه ها را کنار بگذارید و از افراط پرهیز کنید.

16_مقروض نباشید.                                  

17_بگذارید اصول برقرار بماند.

18_حریم خودتان را مشخص کنید.               

19_خودتان را بشناسید.

20_فقط ایمان.                                         

21_به طور منظم تجدید عهد کنید.

22_رعایت حق تقدم در کارها.                    

23_زود ببخشید.

24_صحنه نبرد را خودتان انتخاب کنید.         

25_مهربان باشید.

26_فکر کار خودتان باشید.                        

27_قضاوت نکنید.

28_قاطع باشید.                                     

29_اول بیندیشید،بعد صحبت کنید.

30_کاری کنید که خدا را خوش آید.             

31_به قلبتان مراجعه کنید.

32_نگذارید(تو )را سرزنش کنند.                

33_در زندگی دچار ترس نشوید.

34_مردم مختارند که هر طور می خواهند فکر کنند،شما از آن نهراسید.

35_در مسایل دینی(تجزیه و تحلیل)اضافی را باید کنار گذاشت.

+   مشاوره خانواده ; ۱٠:۱٧ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٢/٧

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir