مشاوره خانواده

انسان سالم،بی مسئله نیست...

من باز و پذیرنده هستم.

وقتی به کاربرد عبارات تاکیدی برای خلق خوبی ها در زندگی تان معتقد نباشید،به ذهن نیمه هشیارتان این پیام را می رسانید:(عبارات تاکیدی به هیچ عنوان کارایی ندارد.)

در واقع با این عمل به ذهن نیمه هشیارتان می گوئید که شما شایسته ی دریافت موهبت نیستید.

بنا براین همواره در برابر عبارات تاکیدی پذیرنده باشید.

عبارات تاکیدی ذهن شما را آماده ی پرداختن به موضوع مورد نظر در همان لحظه می کند.

+   مشاوره خانواده ; ٩:٥٦ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/۱٢/٥

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir