مشاوره خانواده

انسان سالم،بی مسئله نیست...

من در مرحله ی بعدی شفایم هستم.

عبارت تاکیدی مثبت،نقطه ی شروع است.در واقع این عبارت تاکیدی،مسیر را           می گشاید.

شما با تکرار آن به ذهن نیمه هو شیار تان می گویید:  

(اکنون مسئولیت می پذیرم.)

(آگاه هستم که قادرم برای تغییر کاری انجام دهم.)

اگر به تکرار عبارات تاکیدی ادامه دهید و بگذارید این عبارات مسیر را باز کنند،به حقیقت  می پیوندند و مسیر جدید برایتان باز می شود.

ممکن است فکری بکر به ذهن تان برسد یا دوستی به شما تلفن کند و راه حلی          ارائه دهد که به مرحله ی بعدی هدایت شوید.

خوب من:

به هنگام تکرار عبارات تاکیدی مثبت،در واقع در حال خارج شدن از نقش قربانی هستید.

شما دیگر درمانده نیستید، در حال تایید قدرت خودتان هستید.

+   مشاوره خانواده ; ٧:٢٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٢/٤

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir