مشاوره خانواده

انسان سالم،بی مسئله نیست...

عوامل پدید آورنده و روش درمان افراد با صفت کینه توزی:

عوامل پدید آورنده:

_فقدان روش تربیتی صحیح در خانواده.

_کمبود محبت و عطوفت.

_وجود درگیری و تنش در خانواده.

_تحقیر شدن و تحمل فقر و رنج و محرومیت.

_منزوی شدن از جمع.

_وجود بغض و اندوه درونی.

_تنبیه و سخت گیری شدید خانواده.

روش درمان:

_تدوین یک روش تربیتی صحیح در خانواده.

_ابراز محبت و ملاطفت از طرف خانواده.

_مورد توجه و پذیرش قرار گرفتن از طرف خانواده.

_تذکر و تفهیم نادرست بودن کینه توزی به فرد.

_بر طرف کردن نیازهای روانی و مالی فرد.

_ایجاد محیطی سر شار از آرامش و محبت در خانواده.

_حذف سرزنش،تحقیر و رنجش فرد از طرف خانواده.

_تقویت خود باوری مثبت در فرد.

_خودداری خانواده از تبعیض بین فرزندان.

+   مشاوره خانواده ; ۳:۳٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱۱/۳٠

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir