مشاوره خانواده

انسان سالم،بی مسئله نیست...

دلنوشته:

 

نزد تمام دشمنان، به نزدیکترین دشمن خود که زبان است، توجه داشته باشید.

آنکه خوشی خود را در رنج دیگران بجوید، هرگز روی خوشی را نمی بیند.

تواضع، ریشه هر کار نیک و با ارزش و مقام والایی است.

اگر مردم مرا نشناسند غصّه نخواهم خورد، اما اگر من مردم را نشناسم افسرده خواهم شد.

میان آدمیان چیزی نیست، جز دیواری که خود آنرا ساخته اند.

 

بزرگترین درس زندگی این است که، گاهی احمق ها درست می گویند.

اگر میخوای هستی را بشناسی، خود را بشناس.

ریاکار آن کسی است که جامه ی خدمتگذاران خدا را میدزد، تا آنرا بر تن شیطان کند.

آدمی را امتحان به کردار باید کرد نه به گفتار، چه بسیار مردمی که زشت کار اما نیکو گفتارند.

آنانکه به علم خود عمل نکنند، مریضی را مانند، که دوا دارد و بکار نبرد.

زیبایی بدون عفت و فضیلت، چون گلی خوشرنگ ولی بی عطر است .

حکمت، درختی است که ریشه ی آن در قلب است و میوه ی آن در زبان.

باید زیاد مطالعه کنیم، تا بدانیم که هیچ نمیدانیم .

هیچ چیز مانند احسان، انسان را سیر نمیکند.

شهامت را کسی دارد که ترس را بشناسد، اما آنرا مغلوب خود کند.

از دیگران تقلید مکن، خود را بشناس و آنچه هستی باش.

عظمت مردان بزرگ از طرز رفتارشان با مردان خرد آشکار میشود.

آنچه بیش از هر چیز دیگری نیاز به تفکر تو دارد، طرز تفکر خود توست .

بزرگترین ظلمی که به مظلوم واقع شد، ظلم طمع انسان، به حقیقت بود .

بزرگترین کمک تو به انسانیت، ایجاد راهی در جهت نیک اندیشیدن در ذهن مخاطبین توست .

+   مشاوره خانواده ; ٦:٤٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٧/۳

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir