مشاوره خانواده

انسان سالم،بی مسئله نیست...

هویت جنسی را جدی بگیرید:


  
والدین درهویت جنسی فرزندان نقش به سزایی دارند :
 
برای آن که آنها به این امر مهم درست وصحیح بپردازند باید نکات زیر را توجه نمایند:
 
1 : عدم برتری دادن جنسی بر جنس دیگر می باشد .باید احساس ارزشمندی جنسیتی به گونه ای به فرزند منتقل گردد تا کودکان بتوانند به راحتی وبدون آرزوی داشتن جنسیتی مخالف ، به هویت جنسی خود دست یابند.
 
2 : نقش جنسیتی هر یک از فرزندان ِ دختر یا پسر خود را به آنها آموزش دهندتا هویت جنسی شان تقویت گردد.
 
3 : از هر گونه تبعیض ، نسبت به فرزند دختر یا پسر باید خوداری نمایند. عموماً والدین پسر را بر دختر ترجیح می دهند ، وبه نوعی دختر را آزار روحی نموده واورا تحقیر می کنند.
 
4 : نقش الگویی والدین در هویت پذیری فرزندان ، بسیار مهم وحساس است .جالب این که طبق نظریه روانکاوی کودکان ،الگویابی جنسیتی را از طریق فرآیند همانند سازی با پدر ومادر ، از چهار ـ پنج سالگی آغاز می کنند . آنان ویژگی های شخصیتی زنانه یا مردانه والدین شان را درونی می کنند وبسیاری از ارزش ها و ویژگی های آنان را کسب می کنند .
شکی نیست که والدین ، به عنوان نخستین الگوی رفتاری مردانه وزنانه ، نقش عمده ای در الگو یابی جنسیتی فرزندنشان بازی می کنند .
 
چگونگی برخورد والدین با یکدیگر ونگرش آنان نسبت به نقش جنسیتی خودشان ، بر نظرات کودکان اثر می گذارد علاوه بر این ، والدین ، به شیوه های گوناگونی چون :
 
 انتخاب اسباب بازی ، تشویق فعالیت های معین و واکنش نشان دادن در برابر رفتارهای مناسب یا نامناسب با جنس کودک ، رفتارهای جنسیتی کودک را شکل می دهند.
 
والدین برای نقش دهی جنسی صحیح به کودکان ، باید نکات زیر را در تربیت وبرخورد با آنها رعایت کنند :
 
1 ـ اعتدال در محبت به فرزندان وپرهیز از محبت بیش از اندازه والد جنسی مخالف ،به کودک.
 
2 ـ پرهیز از تبعیض وتفاوت رفتاری نسبت به دختر وپسر در خانواده.
 
3ـ هماهنگی پوشش کودک با جنسیت او.
 
4 ـ ایجاد تنوع وجهت دهی به بازی کودکان بر اساس جنسیت آنان.
 
5 ـ پرهیز از تحمیل ویژگی ها ورفتارهای یک جنس ، بر جنس دیگر.
 
6ـ توجه به رفتارها ، نگرش ها وموضع گیری های کودکان وایجاد نگرش صحیح ، نسبت به جنس خود وجنس مخالف ، از دوران کودکی.
 
7ـ واگذاری مسؤلیت های متناسب با جنسیت کودکان ، در خانه وبیرون از خانه.
 
8 ـ اظهار رضایت هر کدام از والدین ، نسبت به هم جنس خود در برابر فرزندان .
 
9 ـ بیان طبیعی بودن تفاوت های دو جنس (از نظر روانی ، عاطفی ، جسمی ، فیزیو لوژی و...) ولزوم وجود این تفاوت ها برای ادمه حیات و در نتیجه ، ضرورت احترام گذاشتن به این تفاوت ها.

+   مشاوره خانواده ; ٩:۳۳ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٦/۳۱

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir