مشاوره خانواده

انسان سالم،بی مسئله نیست...

خانه ای با دو پنچره :

ارسالی از دوست و همکار بسیار عزیزم:

جناب اقای مهندس نقویان.

با تشکر.

زندگی خانه ایست با دو پنچره، یکی از این پنجره ها رو به دریا و زیبایی ها باز می شود و پنجره دیگر رو به کویر خشک و سوزان و بی آب و علف نا امیدی.

اگر از پنجره اول به بیرون نگاه کنی خود را سوار بر کشتی می بینی که به سوی مقصد در حرکت است و اگر از پنجره دیگر به تماشا بنیشی، خواهی دید که سوار بر شتری هستی و در بیابانی بی آب و علف سرگردان، بی آنکه به مقصد برسی.

پس زندگی را از آن پنجره ای ببین که آن را به تو زیباتر نشان می دهد. زندگی کن و افسار آن را در دست بگیر تا زندگی بر تو چیزه نشود. فراموش نکن که زندگی زیبائی که خداوند آن را دوست دارد، هدیه ای است به شما و شیوۀ زندگی شما بر اساس آنچه خداوند دوست دارد، هدیه شما است به خداوند.

آری، من انسان می توانم به زندگی فکر کنم،اما نباید برای زندگی ام غصه بخورم . حقیقت آنست که اگر زندگی را آسان بگیری، عمرت به خوشی خواهد گذشت.

دوست خوبم بهتر است بدانید که:

بار زندگی، بر اساس زیبائی های بر آمده از دین، باری مقدس است. به آن بنگر، آن را با شکوه حمل کن، با غم و رنج از جا در مرو، پیوسته به پیش بر تا به هدف برسی.

+   مشاوره خانواده ; ۸:٥٤ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٦/٢٩

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir