مشاوره خانواده

انسان سالم،بی مسئله نیست...

روش زندگی....

دو قطره آب که به هم نزدیک شوند، تشکیل یک قطره بزرگتر میدهند...
اما دوتکه سنگ هیچگاه با هم یکی نمی شوند !
پس هر چه سخت تر و قالبی تر باشیم،
فهم دیگران برایمان مشکل تر، و در نتیجه
امکان بزرگتر شدنمان نیز کاهش می یابد...
 
آب در عین نرمی و لطافت در مقایسه با سنگ،
به مراتب سر سخت تر، و در رسیدن به هدف خود
لجوجتر و مصمم تر است.
سنگ، پشت اولین مانع جدی می ایستد.
اما آب... راه خود را به سمت دریا می یابد.
در زندگی، معنای واقعی
سرسختی، استواری و مصمم بودن را،
در دل نرمی و گذشت باید جستجو کرد.
گاهی لازم است کوتاه بیایی...
گاهی نمیتوان بخشید و گذشت...اما می توان چشمان را بست
و عبور کرد
گاهی مجبور می شوی نادیده بگیری...
گاهی نگاهت را به سمت دیگر بدوز که نبینی....
ولی با آگاهی و شناخت
وآنگاه بخشیدن را خواهی آموخت 
از زرتشت پرسیدند زندگی خود را بر چند اصل بنا کردی؟

فرمود چهار اصل
 
دانستم رزق مرا دیگری نمیخورد پس آرام شدم.
 
دانستم که خدا مرا میبیند پس حیا کردم
 
دانستم که کار مرا دیگری انجام نمیدهد پس تلاش کردم.
 
دانستم که پایان کارم مرگ است پس مهیا شدم.

 

+   مشاوره خانواده ; ۱۱:٤٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٦/٢٧

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir