مشاوره خانواده

انسان سالم،بی مسئله نیست...

نشانه هاي رسيدن به بلوغ فكري چيست؟ چگونه مي توان به اين امر دست يافت؟

 

رشد فكري محصول تحول شناختي است كه در انسان رخ مي دهد؛ توضيح اينكه انسان از بدو تولد دوره هايي از تحول شناختي را طي مي كند.

دوره اول دوره حسي-حركتي است،

دوره دوم دوره عمليات منطقي عيني است كه از 2 سالگي تا 11 سالگي ادامه دارد اين دوره خود از دو نيمدوره تشكيل شده، نيمدوره اول را نيمدوره تهيه و نيمدوره دوم را نيمدوره استقرار گويند. 

اما دوره سوم از تحول شناختي كه همزمان با دوره نوجواني است، دوره عمليات صوري يا انتزاعي است.

اگر كودك و نوجوانان اين دوره هاي تحول شناختي بخوبي طي كرده باشد قاعدتا در سنين 17 سالگي الي 20 سالگي به بلوغ فكري مي رسد البته به دليل تفاوتهاي فردي نمي توان دقيقا مشخص كرد كه و افراد در چه سني به تفكر انتزاعي مي رسند برخي از افراد به دلايل گوناگون ژنتيكي، محيطي و اجتماعي و خانوادگي ممكن است در سن 15-16 سالگي به تفكر انتزاعي برسند و عده اي ديگر در 17-18 سالگي و برخي 18-20 سالگي. عده اي هم ممكن است در همان دوره عمليات منطقي عيني قرار بگيرند و هيچ گاه به تفكر انتزاعي نرسند. در هر حال بلوغ فكري حاصل تحولات شناختي است در فرد بوجود مي آيد.

 


اما نشانه هاي بلوغ فكري:

1. قدرت فرضيه سازي يكي از علائم تفكر انتزاعي است.

2. قدرت استنباط و استنتاج و حل و فصل مسائل علمي-اجتماعي

3. قدرت درك مسائل زندگي، مسائل اجتماعي و سياسي از نشانه هاي ديگر تفكر انتزاعي است.

4. منطقي و عاقلانه برخوردكردن با مسائل فردي و اجتماعي

5. كنترل تكانه هاي هيجاني و به عبارت ديگر مديريت احساسات و هيجانات.

6. تصميم گيري منطقي و به موقع در كارها

7. اجتناب از رفتارهاي سبك و سفيهانه

8. تقليد كوركورانه نكردن از ديگران

9. داشتن يك سلسله اصول اخلاقي و رعايت نكردن آنها به عبارت ديگر داشتن «اخلاق خودپيرو» نه اخلاق ديگرپيرو.

اما اينكه چگونه مي توان به بلوغ فكر دست يافت؟

 بلوغ فكر نتيجه تحول شناختي در انسان است بنابراين اگر كسي آن دوره هاي سه گانه را پشت سربگذارد نتيجه قهري آن بلوغ فكري و رسيدن به تفكر انتزاعي است. از اين رو همه چيز در اختيار ما نيست برخي از عوامل جنبه ژنتيكي دارد. آنچه در اختيار ما قرار دارد، دستكاري عوامل محيطي است. هر چه عوامل محيطي مثل تغذيه، خانواده، مدرسه، دوستان، تمرينات فكري، مطالعه و ... از كيفيت بهتري برخوردار باشد در رشد فكر و رسيدن به تفکر انتزاعي كمك مي كند بنابراين:

- مطالعه بيشتر

- تحليل مسائل زندگي و مسائل اجتماعي-سياسي

- تقليد كوركورانه نكردن

- استفاده هر چه بيشتر از قدرت اختيار و انتخاب بر اساس منطق صحيح

- تعامل با دوستان منطقي و خوش فكر

- شركت در فعاليتهاي اجتماعي

- مسئوليت پذيري و انجام مسئوليت هاي بنحو احسن

- مديريت هيجانات و عمل كردن بر اساس منطق و عقل

- تأمل و تفكر هر چه بيشتر در مسائل پيراموني

اينها مجموعه عواملي هستند كه در رشد و بالندگي فكر نقش بسيار مؤثري دارند.

+   مشاوره خانواده ; ٩:۳٥ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٦/۱٩

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir