مشاوره خانواده

انسان سالم،بی مسئله نیست...

ویژگی های رفتاری افراد پر خور عبارتند از:

_متوقع بودن از دیگران.

_با خوردن احساس آرامش می کنند.

_با دیر رسیدن غذا،اعتراض و آه و ناله می کنند.

عوامل پدید آورنده:

1)فعالیت بدنی زیاد.

2)عدم امنیت(عامل مهم)                    3) محرومیت از مهر و محبت.

4)احساس گناه و نگرانی و کم روئی و خجالت.

5)بیماری غدد مترشحه داخلی.

روش درمان:

_تغییر رفتار با گزینش روش های تربیتی موثر و علمی.

_سوق دادن اشتها به غذاهایی که چاق نمی کند.

_تغییر شیوه ی صرف غذا.

_استفاده از دارو و درمان.

+   مشاوره خانواده ; ۱٢:٥٦ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/۱۱/٢۱

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir