مشاوره خانواده

انسان سالم،بی مسئله نیست...

جملاتی زیبا درباره نماز:

ارسالی از خانم گیتی.و.
با تشکر.

نماز سلاح مومن است
نماز معراج مومن است
نماز احیاگر دین است
نماز احیاگر ارزش هاست
نماز تکرار نیست معراج است

نماز الفبای زندگی است
نماز نشا نه ی قدرت اسلام است
نماز حق ا... است  
نماز بی نیازی از مخلوق خداست
نماز ستون دین است 

نماز دزی در برابر حملات شیطان است  
نماز انسان را از سرکشی باز می دارد
نماز عامل تحرک و پویایی است..
نماز روشنی چشم مومن است

نمار زینت عبادات است
نماز پیو ند دهنده ی مخلوق به خداست
نمازکمال ادب است
نماز از فحشا و منکر باز می دارد
نماز اوج نواضع است

نماز خلوتگاه عارفان است
نماز دل را صفا می دهد
نماز کدو رت ها را می زداید
نماز توکل انسان را زیاد می کند
نماز پرواز روح است

نماز گیرنده ی الطاف الهی است
نماز موجب ریزش فیض است
نماز بریدن از خود است
نماز مظهر وارستگی است
نماز نگهدارنده ی دین است

نماز پرچم اسلام است
نماز تعهد به خداست
نماز افق ساز زندگی است
نماز امر به معروف و نهی از منکر است  
نماز اصلاح کننده فرد و اجتما ع است

نماز نشاط آور است
نماز تولد است
نماز زایل کننده پریشانی است
نماز جرات آفرین است

نماز اولین سوال در قیامت است
نماز سرود وحدانیت است
نماز جلوه حق پرستی است
نماز وصل عاشقانه است

نماز معامله با خداست
نماز مدال مسلمانی است
نمار عطیه الهی است
نماز مایه ی فخر بشر است

نمار حضور در محضر است

نماز فرهنگ ساز است
نماز آشنا ترین رفیق مومن است
نماز بیدار کننده هر غافلی است
نمازامید مومن است

نماز هستی مومن است
نماز ذکر در بهشت است
نماز همه ی خواسته حق است
نماز تسلا بخش انسان در بحران است

نماز خروش دریای درون است
نماز فریاد رهایی موجود است
نماز فریاد رهایی از زمین است
نماز فریاد تنهایی در زمان است

نماز ناله زندانی در خاک است
نماز شعر بلند رهایی است
نماز شکوفایی شوق پرواز است
نماز راز گفتن است

نماز پلی است از خاک تا افلاک
نماز پیوستن قطره به دریاست
نماز پنجره ای از برهوت یه ملکوت
نماز پنجره ای است به تماشاگه راز

نماز گسستن طوق علایق است
نماز شکفتن اندیشه است و سبز شدن ریشه
نماز سرمایه ی وصال محبوب است
نماز وصیت انبیای الهی است

نماز ملاک قبولی اعمال است
نماز بهشت خلوت انسان است
نمار نوسازی معنوی است
نماز عالی ترین مظهر عبودیت است

نماز راه همه ی انبیاست 
نماز مبارزه با هوی و هوس است
نماز مبارزه با خواسته های غیر عقلی است
نماز اوج خشوع است 
 

+   مشاوره خانواده ; ٥:٠٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٦/۱٤

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir