مشاوره خانواده

انسان سالم،بی مسئله نیست...

چگونه از پیشداوری اجتناب کنیم ؟

 

پیشداوری یا قضاوت زود هنگام، عقیده یا احساسی مساعد یا نامساعد است که نسبت به یک موضوع داریم. تقریبا هر شخصی پیش داور یهایی دارد. به هر حال پیش داوری خوب نیست و میتواند منجر به مواجهه و خشونت شود.

 

اگر چه پیش  داوری در مورد قو مها و نژا دهای مختلف دیده میشود ولی پی شداور یهای فردی نیز فراوان است و در واقع پیشداوری در قوم ها و نژادهابه سوی پیش داوری فردی می رود. در قضاوت های زود هنگام خود دقت داشته باشید زیرا اکثراً پایه و اساس آن نامعقول، بزرگ نمایی شده، تعمیم یافته و تؤام با کلی گویی است.

 

برای اجتناب از پیشداوری به نکات ذیل توجه کنید:

 

1از شخصی که پیش  داوری می کند بپرسید، در خصوص آن فرد یا گروهی که در موردش قضاوت میکند چقدر اطلاعات دارد و این اطلاعات را از کجا به دست آورده است.

 

 

2سعی کنید تمایلات خود را از این عمل درک کنید. چرا شما این گونه احساس،فکر و رفتار می کنید. درک کردن و مطلع شدن از چرایی پیشداوری به شما کمک میکند در مسیر قضاوت عجولانه قرار نگیرید.

 

 

3سعی کنید قبل از این که عقاید و نگرش هایتان در مورد شخصی شکل بگیرد اطلاعات صحیحی بدست آورید. اغلب تصورات اولیه ما بر اساس فرضی ههای نادرست شکل می گیرد.

 

 

4اگر از فردی اطلاعات صحیحی بدست آوردید سایرین را نیز مطلع کنید، بدین طریق از قضاوت نادرست آنها نیز جلوگیری کرده اید.گاهی اوقات اطلاعات موجود منحرف کننده است و به شخص انتقال دهنده مرتبط می باشد.

 

 

5نگرش بی طرف و ذهنی باز داشته باشید و به سرعت نه چیزی را بپذیرید و نه موضوعی را رد کنید.

 

 

6سعی کنید از افراد یا قوم ها شناخت کافی بدست آورید. امکان دارد شما از پیدا کردن یک دوست جدید خیلی خوشحال و شگفت زده شوید.

 

 

7به خاطر داشته باشید که افراد با هم فرق می کنند و همین تفاوتهای بین افراد زندگی را مهیج می کند. یاد بگیرید تفاوتهای دیگران را بپذیرید و با آنها برخوردنکنید.

 

 

8با دیگران رفتاری توام با احترام داشته باشید. همان گونه رفتار کنیم که تمایل داریم با ما رفتار شود. رفتار ما با دیگران نشان دهنده ویژگیهای شخصیتی خودمان است.

 

 

9سعی کنید از تغییر دادن ویژگی های افراد اجتناب کنید. وجود چشماندازهای متفاوت را درک کنید، شاید در انتها متوجه شوید که تفاوتهای کوچکی بادیگران دارید.

 

 

10قبل از این که در مورد فردی قضاوت کنید اطلاعات صحیحی جمع آوری کنید. درباره افراد بر اساس جنسیت، ویژگیهای فیزیکی و ظاهری پیشداوری نکنید.

 

 

11بعد از این که در خصوص فرهنگ و خرده فرهنگ های خود اطلاعاتی بدست آوردید از فرهنگ سایر شهرها و روستاها نیز مطلع شوید. از طریق مطالعه کتاب یا برنامه تلویزیونی در خصوص باورها، عقاید و سنتهای موجود در فرهنگهای دیگراطلاعات کسب کنید.

 

 

12قبل از تعبیر و تفسیر رفتار افراد، بهتر است با یک سوال نظر خود فرد را جویا شوید.

 

 

13از شخصی که در مورد وی پیشداوری صورت گرفته، حمایت کنید. اگر فردی درباره سایر افراد قضاوت میک‌ند شما تائید نکنید.

 

 

14غیر ممکن است که ما با هر چیزی و هر شخصی موافق باشیم ولی یاد بگیریم که با وجود تفاو تهایی که در باو رها و عقاید با دیگران داریم با آنها مدارا کنیم.

 

 

15دیگران را دوست بدارید و سعی کنید در هر فرد یا هر موقعیتی نکته ای مثبت پیدا کنید.

 

+   مشاوره خانواده ; ٧:٠٥ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٦/٧

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir