مشاوره خانواده

انسان سالم،بی مسئله نیست...

ده فرمان برای کودکان امروز و بزرگان فردا:

فرمان اول:

تو صاحب جسمی خواهی شد.

فرمان دوم:

تو درسهایی را فرا خواهی گرفت.

فرمان سوم:

اشتباهاتی در کار نیست،فقط درسهایی است و بس.

فرمان چهارم:

هر درس آنقدر تکرار می شود تا یاد گرفته شود.

فرمان پنجم:

آموختن درسها پایانی ندارد.

فرمان ششم:

(آنجا) بهتر از (اینجا) نیست.

فرمان هفتم:

دیگران صرفا آئینه های شما هستند.

فرمان هشتم:

اینکه از زندگی چه بهره ای می گیرید ،به خودتان بستگی دارد.

فرمان نهم:

پاسخ های شما در درونتان است.

فرمان دهم:

تو،تمام اینها را فراموش خواهی کرد.

+   مشاوره خانواده ; ٩:۱٢ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/۱۱/۱۸

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir