مشاوره خانواده

انسان سالم،بی مسئله نیست...

در عمل باید عشق ورزیدن:

▪ کار عشق قابل رؤیت است.

 


▪ ما در رشته ای به کمال می رسیم که به آن عشق می ورزیم.

 


▪ بکوشیم شغل ما بر شوق ما منطبق باشد.

 


▪ جهان، تکبر و تنبلی را تنبیه می کند.

 


▪ کســـی که زمان را نشناسد، زمان او را می بلعد.

 


▪ از لحظه ای سقوط می کنیم که گمان می کنیم موفقیم.

 


▪ آینده ادامه گذشته نیست.

 


▪ هر انسانی منحصر به فرد است و می تواند در رشته ای در جهان قهرمان باشد.

 


▪ زنبور عسل را با نوش او بشناسیم و معرفی کنیم، نه نیش.

 


▪ غیرممکن، غیرممکن است.

 


▪ محیط کار پویا به افراد متخصص در امور غیرممکن نیاز دارد.

 


▪ هیچ انسان ناسپاس خوشبختی وجود ندارد.

 


▪ علف هرزه گیاهی است که خاصیت آن هنوز کشف نشده است.

 


▪ آفتاب به گیاهی نور می دهد که سر از خاک بیرون آورده باشد.

 


▪ تبسم خرج ندارد، اما ارج دارد.

 


▪ وقتی با عشق کار نمی کنیم، سازمان به اندازه حقوق ماهیانه ما ضرر می کند. اما ما به قیمت از دست دادن جوانی .

 


▪ خلاقیت، اعتمــــادبنفس، رشد و عمر خود زیان می کنیم.

 


▪ همیشه بیشتر از حقوقتان کار کنید، روزی مـی رسد که بیشتر از کارتان حقوق بگیرید.

 


▪ آنقدر تشویق کنید که تشویق نشدن تنبیه باشد.
 

▪ اگر به شغل خود بی علاقه ایم یا دیدگاه خود را تغییر دهیم یا شغل خود را.

+   مشاوره خانواده ; ۸:۳٥ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٦/٢

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir