مشاوره خانواده

انسان سالم،بی مسئله نیست...

مجادله های بی پایان:

 
درک تفاوتها واختلافات از سوی همسران موجب تفاهم بین طرفین است . اغلب زوجها در مذاکراتشان اختلاف می یابند، این مسأله به مباحثه و گاه از سر نا آگاهی به مجادله تبدیل می شود. یعنی ناگهان حالت دوستانه صحبت عوض می شود و  با سرزنش ، گله وشکایت، افترا، امر ونهی ، دلخوری وشک وتردید شروع به آزار یکدیگر می کنند. مردان و زنان با این کار ، نه تنها به احساسات خود، بلکه به مناسبتشان نیز ضربه می زنند. همانگونه که ارتباط از اساسی ترین ارکان مناسبات اجتماعی است مباحثه ودعوا هم  میتواندویران کننده ترین رکن آن باشد. وقتی میان دو نفر رابطه عاطفی وجود نداشته باشد، خیلی راحت تر است که زمان جر وبحث ، خود را از معرکه کنار بکشند وبه حالت انفعالی بمانند. ولی زمانی که دونفررابطه احساسی قوی دارند، وقت بحث خیلی آسان همه مسائل را به خودشان می گیرند.

افراط آمیزی، احساسات صادقانه خود را در نطفه خفه می کنند تا از برخورد های احتمالی خود داری کنند . غافل از اینکه در نتیجه خفه کردن احساسات حقیقی و صادقانه خود تماس با احساسات عاشقانه را نیز فراموش می کنند.

بهترین راه برای هر زن وشوهر ، یافتن حالت بین افراط و تفریط است. با در نظر گرفتن این مسدله که زن ومرد با هم متفاوتند، ونیز این موضوع که با کسب مهارتهایی برای بر قراری یک ارتباط خوب می توان از مباحث بیهوده پرهیز کرد بی آنکه احساسات منفی راخفه کنیم.

مراقب حرف زدنتان باشید.
در نظر داشته باشید همیشه موضوع بحث نامناسب نیست بلکه گاه نحوه گفتارها نامناسب است. مجموعاً وقتی مردها در مبارزه ، همه عزمشان را جزم می کنند تا ثابت کنند که حق با آنهاست و نا خود آگاه ، توانایی آنها در برقراری ارتباط دوستانه وداشتن لحن اطمینان بخش به همسرشان کمتر می شود . در چنین مواقعی ، اختلاف سلیقه ای جزئی ، دریک چشم بر هم زدن باعث برخورد خشونت آمیز می شود . زمانی که مرد حرمت احساسات آسیب دیده زن را نادیده می گیرد، به سختی میتواند درد زن را بفهمد زیرا او نسبت به اظهارات نامهربان ولحن کلام زن آسیب پذیر وحساس نیست و در نتیجه ممکن است حتی درک نکند چقدر شریکش را آزرده می کند وبه این ترتیب حس مقاومت زن را تحریک می کند.

بهترین راه برای ختم دعوا
زنها متوجه نیستندچقدر می توانند مردها را آزرده کنند . بر عکس مردها زمانی که زن احساس مبارزه با مرد می کند، با لحن کلام ونوع صحبتش شکایت خود را به مرد نشان می دهد. این موضوع برا ی مرد بسیار درد ناک است ، علی الخصوص اگر با هم روابط عاطفی داشته باشند؟!بهترین روش برای خاتمه دادن د عوا ، پیشگیری قبل از وقوع آن است . مسوولانه تشخیص دهید چه زمانی اختلاف سلیقه تبدیل به بحث و جدل می شود. سکوت را رعایت کنید ((یا برای یک بار هم که شده سکوت را در جر وبحث تجربه کنید)) به خاطر داشته باشید برخوردتان با او به چه صورت بوده است . سعی کنید بفهمید چیزی را که نیاز داشته به او هدیه نداده اید .. برگردید و با مهربانی و احترام شروع به صحبت کنید . با کناره گیری از معرکه ، خونسردی خود را حفظ کنید، زخمهایتان را التیام ببخشید وقبل از اینکه در برقراری ارتباط با دیگری تلاش کنید، روحیه بهتری پیدا کنید. فراموش نکنید ریشه بسیاری از طلاق هایی که درسطح اجتماع اتفاق می افتد جر وبحث های روزمره ای بوده است که به نظر بسیار جزئی و قابل اغماض می آمده اند . اگر دریافته باشید که همسر شما با آنچه می گویید مخالفت نمی کند بلکه به نحوه گفتار شما اعتراض دارد ، می توانید بسیاری از جر وبحث را از میان بردارید. همیشه این جمله را با خود زمزمه کنیدک (د رجر وبحث ها به حضور دو نفر نیاز است، ولی یک نفر باید دعوا را خاتمه دهد) فراموش نکنید فرزندان شما به محیطی آرام و عاری از هرگونه مجادله نیاز دارند.

+   مشاوره خانواده ; ۱۱:٠۳ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٥/٢٥

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir