مشاوره خانواده

انسان سالم،بی مسئله نیست...

طرز تربیت فرزندان در خانواده های نا سالم:

در خانواده های ناسالم:

_ وظیفه فرزندان مراقبت از پدر و مادر است.

_ پیام ها: ابهام انگیز و منجر به حدس و گمان می شوند.

_ فرزند خجالت زده است و خود او با رفتارش به اشتباه گرفته می شود.

_ هیچ کس حد و مرزی ندارد.

_ احساسات تحمل نمی شوند،سر کوب می شوند.

_ بچه ها،معلم و راهنمای خود هستند.

_ توقع از بچه ها بی تناسب با سن و سال آنها است.

_ بچه ها به طور مرتب تنبیه و طرد می شوند.

+   مشاوره خانواده ; ٩:٢۱ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/۱۱/۱۳

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir