مشاوره خانواده

انسان سالم،بی مسئله نیست...

رهایی از وابستگی:

 

برای بسیاری از ما پیش آمده که در دورانی از زندگی خود دچار ضعفهای  می شویم که از آنجمله می توانیم از وابستگی به چیزهای مختلف(اعم از مادیات مانند پول، خانه، وسایل شخصی،ماشین، شخص مورد علاقه و...) نام ببریم .

مشکلات وابستگی ریشه بسیاری از  ما(اعم از مشکلات رفتاری و ارتباطی) می باشد.اما قطع وابستگی گاهی بهترین راهی است که باید برگزینیم.

در واقع ما با قطع وابستگی و تعلقاتمان، اسباب رشد وتعالی بیشتر خود را فراهم می آوریم.

قطع وابستگی یعنی اینکه هر فرد مسئول اعمال خویش است و اینکه ما قادر به حل مشکلات دیگران نیستیم و نباید از این بابت نگرانی به خود راه دهیم زیرا هیچ کمکی به حل مشکل نمیکند.

قطع وابستگی به مفهوم پذیرش واقعیته ا و حقایق است و مستلزم ایمان به خود، به دیگران، به خداوند و به حقانیت و ناگزیری هر لحظه از زندگی است.

قطع کردن وابستگی بدین معنا نیست که ما به مسائل زندگی خود بی اعتنا هستیم بلکه به معنای یادگیری روش صحیح و به دور از افراط درتوجه، دوست داشتن و همچنین پایان بخشیدن به هر ج ومرجی است که در ذهن و محیط خود به وجود آورده ایم.

اگرچه فرد وابسته ای ممکن است درباره تعریف وابستگی با دیگری اختلاف نظر داشته باشد اما آنها درخصوص اعمال خود نظیر افکار، احساسات و گفتارشان با هم عقایدی مشترک دارند که این خود از ویژگیهای وابستگی است.دلایل و مشکلات و سازوکار سازش یا واکنشهای آنان ازجمله نکاتی هستند که بیشترین معانی را دربردارند.

قبل از اینکه به فهرست کارهایی که افراد وابسته انجام می دهند بپردازیم، باید به نکته ای مهم اشاره کنیم؛ داشتن اینگونه مشکلات به معنای این نیست که ما افرادی با کمبود و عقده حقارت هستیم.

بعضی از ما اینگونه رفتارها را از کودکی آموخت هایم و بخشی دیگر را بعدها و در طول زندگی. شاید رفتار ما ناشی از تعالیممان در خانواده باشد. اما اکثر ما برای حمایت از خود وبرآورده شدن نیازهایمان دست به اینگونه رفتارها میزنیم.گاهی اوقات ما برای حمایت از خود دست به اعمالی زنیم که به جای کمک، باعث آزار مان می شوند و درواقع جنبه فرسایشی پیدا می کنند.بسیاری از افراد وابسته زندگی را به سختی می گذرانند.

اما آیا می توانیم خود را تغییر دهیم و رفتارهای سالم تری را بیاموزیم؟

اغلب دست اندرکاران بر این باورند که نخستین گام به سوی تحول یافتن، آگاهی و گام بعدی پذیرش است.

 بیشتر افرادی که شخصیتی وابسته دارند دارای خصوصیاتی مشابه هستند از جمله:

 - در قبال دیگران احساس مسئولیت می کنند. آنها احساسات، افکار، اعمال، خواسته ها و سرنوشت خود را صرف دیگران میکنند.

 - زمانی که دیگران دچار مشکلی شوند، احساس تأسف، گناه و نگرانی وجودشان را فرامی گیرد.

 -اگر نتوانند به دیگران کمک کنند ناراحت و عصبانی میشوند.

 - همیشه عجله دارند و تحت فشار هستند.

 -به خاطر انجام کار دیگران، کارهای روزمره و ضروری خود را بتعویق می اندازند.

 -معمولا غمگین و ناراحت هستند زیرا تمام زندگی خود را صرف کمک به دیگران کرده اند اما در مقابل بهر ه ا ی از آن نبرد ه اند و متقابلا کمکی دریافت نکرده اند.

 -دوست دارند دیگران را کنترل کنند و می ترسند به دیگران اجازه دهند که خودشان باشند.

 -فکر می کنند که خودشان بهتر میدانند که مسائل و مشکلات چگونه حل می شوند.

وابستگی.

 وابستگی انواع مختلفی دارد:

وقتی شخص وابسته می گویدمراقب باشید. او احتمالا حقیقت را میگوید. البته منظور از وابستگی، ابراز احساسات ساده و معمولی به دیگران و توجه به مشکلات و احساسات مربوط به مسائل روزمره نیست بلکه به معنای درگی رشدن کامل و گاهی اوقات غرق شدن در مسائل و مشکلات مردم است.درگیر شدن بیش از حد با مسائل دیگران می تواند ما و اطرافیانمان را در حالت بی نظمی و آشفتگی قرار دهد.

اگر ما تمام نیروی خود را صرف مردم و حل مشکلات آنها کنیم، برای حل مشکلات و مسائل زندگی خودمان وقتی باقی نمیماند.

اگر هم بخواهیم تمام مسئولی ت ها را برعهده بگیریم،مسئولیتی برای دیگران باقی نمی ماند و این عمل نه مشکلی از دوش دیگران برمیدارد و نه کمکی به ما و حل مشکلاتمان می کند؛ فقط نیرو یمان به هدر می رود.

 قطع وابستگی:

 قطع وابستگی به مفهوم در لحظه ی حال زندگی کردن است؛ یعنی ما به جای آن که به خو د فشار بیاوریم و زندگی را تحت تسلط خود درآوریم، اجازه می دهیم تا زندگی روال طبیعی خود را طی کند.

از تأسف برای گذشته و ترس از آینده فاصله میگیریم و از لحظات زندگی حداکثر استفاده را می بریم.

ما خود را از بار مسئولیت و توجهات بیش از حد رها م ی کنیم و با وجود مشکلا ت حل نشدنی، از زندگی خود حداکثر بهره را م یگیریم و با وجود ناملایمات زندگی این باور را در خود به وجود می آوریم که همه چیز درست می شود و ایمان می آوریم که نیرویی برتر از ما حاکم بر همه وقایع زندگی ماست و آن نیروی برتر به همه چیز آگاه است و به سرنوشت ما توجه دارد و می دانیم بیش از هر کسی، قادر به حل مشکلات ماست، بنابراین خود را به او می سپاریم.

 خودتان را دوست بدارید.مشکل اغلب افراد وابسته این است معمولاً خود را دست کم می گیرند و به خود توجهی نشان نمی دهند.

ما درباره خود احساس خوبی نداشته و خود را دوست نداریم به همین علت به خود فرصت نمی دهیم که به اهداف بزرگ خود برسیم زیرا احساس میکنیم استحقاق آنها را نداریم.باید از همین حالا این باور را متوقف کنیم.

باور داشته باشیم که خوب هستیم و آنچه هستیم فوق العاده و افکار و احساساتمان هم درست و مناسب است.

ما درست در همان جایی قرار داریم که امروز و در این لحظه باید در آن می بودیم.

هیچ اشکالی در ما نیست و چیزی به نام مشکل اساسی وجود ندارد. اگر هم اشتباهی مرتکب شده ایم، اشکالی ندارد زیرا ما نهایت تلاش خود را کرد ه ایم.

با وجود همه وابستگیها، با وجود کنتر لها و نجا ت دادنهای بسیار دیگران و اعمال منفی دیگر، هنوز هم خوب هستیم. ما همانگونه هستیم که باید باشیم.می توانیم پذیرای خود باشیم.از هرجا که هستید شروع کنید . به تدریج خود را بیشترخواهید پذیرفت. توانایی ها و استعدادهای خود را پرورش دهید و به خود اعتماد کنید . ما قابلاعتماد هستیم، بنابراین به خود افتخار کنیم.

 نپذیرفتن واقعیت!

اغلب ما حتی نمی دانیم واقعیت چیست یا به ما دروغ گفته اند یا ما به خودما ن دروغ می گوییم و همین موضوع آرامش را از ما م یرباید. پذیرش به معنای کناره گیری از مسائل غم انگیز و مشکلاتی که برای ما پیش م یآید نیست، به معنای تن دادن به هرگونه سوءاستفاده یامداراکردن با آن هم نیست، بلکه به معنای قبول شرایط است، به همان نحوی که هستند و هستیم.فقط به کارهایی بپردازید که نیاز دارید حتما آنها را انجام دهید.

همه چیز روبه بهبودی می رود؛ تنها اگر صبر داشته باشید، حوصله به خرج دهید و مصمم باشید که مستقل و رها شوید، بنابراین مراقبت از خود را قطع نکنید تا به آرامشی که می خواهید دست یابید.

 

+   مشاوره خانواده ; ۱٠:٢٢ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٥/٢۱

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir