مشاوره خانواده

انسان سالم،بی مسئله نیست...

هدف زندگی:

زندگی موهبت و هدیه خداوند به ما است. اجازه نداریم زندگی را تباه کنیم. اجازه نداریم در فقر، ناامیدی، حسرت وافسردگی روزگار را بگذرانیم و در این دنیا بدون هدف، بدون آرمان و باری به هر جهت، زندگی کنیم.
 

مراقب گذر لحظه های ارزشمند عمر خود باشید. لحظه لحظه های ارزشمند عمر مستحق این بی خیالی نیست. زندگی دکمه بازگشت ندارد. در زندگی هر چه را با تمام وجود بخواهی به دست می آوری.همین الان دقیقا بنویس چه می خواهی. انسانهای هدفمند خود را باور دارند و اعتماد به نفسشان عالی است. هدف ها مقصدند و زندگی مسیر. تا مقصد معین نباشد، مسیر معنا ندارد.
 

بی هدف بودن، تو را دچار روزمرگی می کند. داشتن هدف تو را از تقلید کورکورانه و از گم شدن در راهی که مقصود تو نیست ، باز می دارد بدانید که هدف ها هستند که مسیر و مقصد زندگی را تعیین و روشن می کنند و به انسان اعتماد به نفس، انگیزه و عشق به زندگی میدهند.

هدف، تو را به تحرک و می دارد و تو را با استعدادها و توانمندی های بی کران درونت آشنا می کند. هدف، انگیزه رفتنت و محرک تلاش و کوششت می شود. داشتن هدف، برنامه ریزی در پی دارد، داشتن برنامه، هدف ها را محقق می سازد و برنامه ریزی درست، موفقیت می آفریند. تو با طرح هایی که در نظر می گیری و اهدافی را که بر می گزینی، از ورای این دروازه ها، باغ سبز زندگی ات را مشاهده می کنی انسانی فردا در زندگیش به دستاوردی می رسد که امروز رؤیائی در سر داشته باشد. در این میان تنها انسان هدفمند و جهت یافته است که به رؤیاهایش می رسد. اگر امروز به ایده ای بیندیشی، فردا قله زندگی را فتح خواهی کرد. کسی که هدفی دارد، برای رسیدن به آن، راه را پیدا خواهد کرد مهم ترین نکته در هر کار، از ته دل خواستن و طلب کردن هدف است. اگر رویایی در سر داشته باشیم و از ته دل بخواهیم، بدون شک رویای ما تحقق می یابد ما فقط به یک اتفاق احتیاج داریم. تبدیل حرف به عمل! داشتن هدف و برنامه در زندگی به انسان حرکت می دهد، انگیزه می دهد، اعتماد به نفس می دهد، نشاط می دهد و در انسان انرژی می آفریند. کسی که با هدفی مشخص به چیزی، اعتقاد و ایمان دارد، برای رسیدن به آن با همه توانش می کوشد و پیش می رود و هیچ سد و مانعی را یارای آن نیست که در برابرش، مقاومت کند. او بر می خیزد و برای رسیدن به آرمان هایش دست به اقدام و تلاش می زند. زندگی، فرصت های فراوانی در اختیار کسانی که به جستجوی آرمان های بلندشان به پا خواسته اند و به تحقق رویاهایشان همت گماشته اند، قرار می دهد. بدین ترتیب خط مشی خود را در زندگی تعیین کنید و سکاندار کشتی سرنوشت خود باشید، بنابراین با طراحی و هدف گذاری تمام مسیر زندگیت را روشن کن و از زندگیت یک شاهکار بساز برای خود در زندگی هدف و رسالت تعیین کنید و منتظر دیگران نمانید.

تو همه چیز های لازم برای برداشتن اولین قدم در اختیار داری، پس دیگر منتظر دیگران نمان، دست از بهانه گیری بهانه جویی های بی پایه و بی اساس بردار و اکنون را به عنوان بزرگترین فرصت زندگی خود بپذیر و اولین گام را بسوی تحقق آرزوهای خود بردار و آنقدر در این مسیر مداومت و پافشاری به خرج بده که در نهایت اتفاقی که همیشه آرزوی آن را داشتی در مقابل چشمان تو محقق شود و به وقوع بپیوندد.

+   مشاوره خانواده ; ٩:٢٧ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٥/٢۱

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir