مشاوره خانواده

انسان سالم،بی مسئله نیست...

خوب بودن بسیار عالی است.

 

     

1. خوب بودن بسیار عالی است، اما نشان دادن خوبی دیگران عالی تر است.
2. حسادت صفتی است که دارنده آن بیشتر از دیگران رنج می برد.
3. هر کس با ستمگر همراهی کند و بداند که او ستمگر است ، مسلمان نیست.
4. حُسن خـُلق، نصف دین است .
5. هر که چاهی برای برادر و دوست خود بـِکـَند ، در آن فرو افتد .
6. حسد ، روح را کسل و دل را تیره می سازد .
7. دنیا قدر کسی را بیشتر داند که دنیا در نظرش قدر ندارد.
8. کسی که خود را بشناسد، خدای خود را می شناسد.
9. هرکس از خدا بترسد ترسش از مردم کمتر می شود.
10. خوشا به حال آن کس که به عیب خویش مشغول و از عیب دیگران غافل است .
11. حسود هرگز عید ندارد.
12. حقیقت بر همه چیز مستولی خواهد شد و هیچ چیز بر حقیقت استیلا نخواهد یافت.
13. «حلم» زینت است و «وفای به عهد» پارسایی .
14. هر کس از چهار چیز دور باشد ، بدی و مکروه به وی نرسد : شتاب ، خشم ، خودپسندی و کاهلی .
15. خانه ای که بچه در آن نیست، برکت در آن نیست .
16. بر زیردستان خشم گرفتن ، از پستی است .
17. خردمند اوست که هر چیز را به جای خویش به کاربرد .
18. خطای دانا به سرعت مشهور می شود و خطای نادان در پرده جهل مستور می ماند .
19. عفیف باشید تا زنان شما هم عفیف باشند.
20. بهترین دوست تو آن کس است که گناه تو را فراموش کند و نیکی های تو را از یاد نبرد.

+   مشاوره خانواده ; ۸:٤۳ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٥/٢٠

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir