مشاوره خانواده

انسان سالم،بی مسئله نیست...

انواع هراس:

هراس شدید تر از ترس است زیرا دوام دارد و سازش پذیر نیست.

انواع هراس:

_هراس از اشیای تیز و برنده.

_ هراس از آلوده شدن به کثافت.

_ هراس از زنده مدفون شدن.

_ هراس از مردن.                                    _  هراس از ترسیدن.

_ هراس از انتقاد.                                    _  هراس از خیط شدن.

_ هراس از مدرسه.

+   مشاوره خانواده ; ٩:٤٢ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/۱۱/٩

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir