مشاوره خانواده

انسان سالم،بی مسئله نیست...

ارزش واقعی هر چیز را از چه کسی بپرسیم:

 

 

    برای فهمیدن ارزش ده سال‌: از زوج‌های تازه طلاق گرفته بپرس‌. 
    برای فهمیدن ارزش چهار سال‌: از فارغ التحصیل دانشگاه بپرس‌. 
    برای فهمیدن ارزش یک سال‌: از دانش آموزی که در امتحانات پایان سال مردود شده بپرس‌. 
    برای فهمیدن ارزش نه ماه‌: از مادری که نوزاد مُرده به دنیا آورده بپرس‌. 
    برای فهمیدن ارزش یک ماه‌: از مادری که نوزاد زودرس به دنیا آورده بپرس‌. 
    برای فهمیدن ارزش یک هفته‌: از سردبیر یک روزنامه هفتگی بپرس‌. 
    برای فهمیدن ارزش یک ساعت‌: از عاشقانی که در انتظار یکدیگر به سر برده‌اند، بپرس‌.
    برای فهمیدن ارزش یک دقیقه‌: از شخصی که قطار، اتوبوس یا هواپیما را از دست داده بپرس‌. 
    برای فهمیدن ارزش یک ثانیه‌: از بازمانده یک تصادف بپرس‌. 
    برای فهمیدن ارزش یک دهم ثانیه‌: از شخصی که در المپیک مدال نقره به دست آورده بپرس‌. 
    برای فهمیدن ارزش یک دوست‌: از کسی که آن را از دست داده بپرس‌.

+   مشاوره خانواده ; ۱٠:٥۳ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٥/۱۱

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir