مشاوره خانواده

انسان سالم،بی مسئله نیست...

باید و نباید های سه گانه در زندگی:

گروه اینترنتی قلب من 

 
سه چیز در زندگی پایدار
نیست:
رویاها
موفقیت
ها
شانس
سه چیز در زندگی که وقتی
از کف رفتند باز نمی گردند:
زمان
گفتار
موقعیت
سه چیز ما را نابود می
کنند:
تکبر
زیاده
روی
عصبانیت
سه چیز بسیار با ارزشمند
در زندگی:
عشق
اعتماد به
نفس
دوستان
سه چیز در زندگی که هرگز
نباید آنها را از دست داد:
آرامش
صداقت
امید
خوشبختی زندگی ما بر سه
اصل است:
تجربه
دیروز
استفاده از
امروز
امید به
فردا
تباهی زندگی ما نیز بر سا
اصل است:
حسرت
دیروز
اتلاف
امروز
ترس از
فردا
 
 
سخن امروز
همیشه دلیل شادی کسی باش
، نه شریک شادی او
همیشه شریک غم کسی باش ،
نه دلیل غم او

+   مشاوره خانواده ; ٩:٢۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٥/٦

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir