مشاوره خانواده

انسان سالم،بی مسئله نیست...

مشخصات افسردگی مانیا(شیدایی)(سرخوشی)عبارتند از:

_ بیمار با انرژی بیش از اندازه روبروست.

_ بیش از اندازه تحرک و فعالیت فیزیکی دارد.

_درباره خودش بیش از اندازه گزافه گویی می کند.

_به سرعت و شتاب،انتقاد میکند و به دقت و درستی خود به شدت می بالد.

_گاهی احساس میکند که با موجودات آسمانی ارتباط دارد.

_عزت نفس بیش از اندازه دارد.

_گاهی خود را پیامبر می داند.

+   مشاوره خانواده ; ٩:۳٥ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/۱۱/٦

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir