مشاوره خانواده

انسان سالم،بی مسئله نیست...

نتخاب دوست یعنی , نیمی از راه زندگی را رفتن:

 
 
خوب من! باید بکوشیم روابط پاکیزه و دوستی های باارزشمان

 تاریخ مصرف نداشته باشد و بکوشیم باانتخابی آگاهانه و فهیم

روی شیشه دلمان حک کنیم; تاریخ مصرف ندارد !!به یاد داشته باشیم! دوست مثل یک معلم خصوصی است که لحظه به لحظه افکار خودش را برای ما دیکته می کند! پس اول ببین چه می خواهی؟ و در چه درسی ضعف داری؟ آن موقع معلم خصوصی ات را در آن رشته انتخاب کن.

- مطمئن باش انتخاب دوست یعنی , نیمی از راه زندگی را رفتن!


- اگر زندگی بزرگان علم و دانش را بخوانیم, همیشه رد پای یک

دوست خوب را در ساحل هستی شان مشاهده خواهیم کرد!
- سعی کنید همین حالا دوستانتان را با (( الک )) صداقت , پاکی , تفکر و آگاهی جدا کنید و اوقات باارزش خود را با کسانی بگذرانید که حداقل بتوانند راهی درست نشانتان بدهند.


یادت باشه ! دوست یعنی , نیمه ی دیگر ما ! اکنون دوست داری

نیمه ی دیگرت چگونه باشد؟- فراموش نکن ! بعد از پدر و مادر, دوست یگانه سازنده جان و

 دل و روح ماست!
به تعبیری دیگر, دوست یعنی , پاسخ نیازهای شما. اکنون به

دوست خود بنگرید, امیدوارم خجالت نکشید!اگر دوستی به تو راه صداقت, مهربانی, تلاش , عشق و صمیمیت را نشان داد, سخت در دامنش آویز !+   مشاوره خانواده ; ۸:٥٧ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٥/٢

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir