مشاوره خانواده

انسان سالم،بی مسئله نیست...

چرا و چگونه دعا کنیم؟

_دعا مونولوگ نیست،دیالوگ است.

_دعا،یعنی هر چه دل تنگت می خواهد بگو ،آنگاه منتظر باش تا طلوع خواسته هایت را به تماشا بنشینی.

_دعا همیشه درخواست نیست،بلکه دعا کردن یعنی،نقد خویشتن،یعنی حرکت از وضع موجود برای رسیدن به وضع مطلوب.

_دعا یعنی شناخت و درک درست و دقیق از صفات نکوهیده و صفات پسندیده و  درخواست از خداوند در جهت تضعیف و تقویت صفات فوق.

_فراموش نکنید،بزرگترین روانشناسان امروز میخواهند یک نکته را به                         انسان بیاموزند:لحظه ای با خودت و خدایت خلوت کن.

_دعا یعنی گفتگویی بس عاشقانه،ساده و لطیف با آن مهربان مطلق.

_مطمئن باشید،بهترین آرامش بخش در این جهان گفتگو با آن عزیز لطیف است.

_باید با تمام وجود و حضور خویش دعا کنیم،آنگاه هر دری را بکوبیم به رویمان           می گشایند.

_بیاموزید روحتان را با قطرات زلال اشک شستشو دهید،سپس با دانه های گندم دعا تغذیه کنید،اگر این گونه باشید بی شک حمام روح شما خلوت شماست و غذای روح شما دعای شما.

_باور کنید یگانه پناه گرم و لطیف از تهاجم این گودال مدرنیسم وحشتزده،پشت بام گرم خداوند است،با آسانسور دعا.

_دعا یگانه نردبان نور نجات بخش ماست،به سوی آن حقیقت شگرف،فقط یک بار امتحان کنید.

+   مشاوره خانواده ; ۱:٤٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱۱/٢

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir