مشاوره خانواده

انسان سالم،بی مسئله نیست...

تو میتوانی:

 

اعتماد به نفس به معنای اعتماد و اطمینانی است که فرد نسبت به توانایی ها و داشته های خود دارد، و نیز ارزشی است که فرد برای خود و توانایی هایش قائل است. از این رو، به جای مفهوم اعتماد به نفس از واژه عزت نفس هم استفاده شده است.

میزان اعتماد به نفس فرد ارتباط تنگاتنگی با خود پنداره، دارد که به معنای برداشت و تصویری است که وی از شرایط خود دارد.

مثبت نگری و تفکرات منطقی منجر به خود پنداره مثبت می شود و از طرفی تفکرات غیر منطقی و نگرش منفی نسبت به خود، به خود پنداره منفی منتهی می شود و سبب کاهش اعتماد به نفس می شود.

اعتماد به نفس پایین می تواند در طول زمان باعث بروز علائمی چون اضطراب، ترس، افسردگی و غیره شود. تلاش در جهت شناخت واقعی خود و تکیه بر ویژگی های مثبت می تواند عامل مهمی در پیشگیری از بروز مشکلات روانی و در نهایت ارتقای بهداشت روانی باشد.

● علائم و نتایج اعتماد به نفس:

هرکس در زندگی بنابر جهان بینی خود، خوشبختی و سعادتی را در نظر می گیرد و علاقه مند است هر چه زودتر به آن برسد، او یک «من آرمانی یا ایده آل» در ذهن خود می پروراند.

هر چه فاصله «من واقعی و کنونی» فرد با من «آرمانی» کمتر باشد، اعتماد به نفس شخص بیشتر است که بعضی از نشانه های آن در شخص به قرار زیر است:

۱) شجاعت لازم را در قبول واقعیت ها هم از لحاظ نظری و هم از لحاظ عملی.

۲) مناعت طبع، قوی و استوار و محکم.

۳) پایبندی و تعهد در کار.

۴) تمایل شدید برای موفقیت.

۵) گزارش به انجام فعالیت های دشوار.

۶) علاقه مندی به انجام فعالیت هایی که سرانجام روشنی دارد و موفقیت هایی را دنبال می کند.

۷) پذیرش مسئولیت کارهای دشوار.

۸) مقاومت در مقابل کارهای دشوار.

۹) پشتکار و استقامت در راه رسیدن به هدف.

۱۰) اعتقاد راسخ به توانایی های خود در برخورد با مشکلات و موانع.

۱۱) موقعیت های مشکل زا را فرصتی برای مبارزه کردن و ارزیابی مهارت های خود قلمداد کردن و نه موقعیتی برای تسلیم شدن یا عقب نشینی.

● روش های تضعیف اعتماد به نفس در کودکان:

۱) مچ گیری مداوم از کودک و گوشزد کردن کارهای زشت او.

۲) خودداری از دادن مسئولیت به کودک.

۳) انتقاد از کودک هنگامی که اشتباهی از او سر می زند.

۴) تنبیه مداوم و شدید، توهین و تحقیر کودک

۵) فاصله گرفتن از کودک و خودداری از بوسیدن، لمس کردن، در آغوش گرفتن و بازی کردن با او.

۶) مقایسه کردن مداوم کودک با دیگران یا با کودکی والدین.

۷) الگوی یک والد ضعیف، فاقد اعتماد به نفس و منفی نگر.

۸) خودداری از ارائه فرصت برای ابراز وجود، تصمیم گیری و انتخاب به کودک.

۹) نادیده گرفتن کودک و طرد کردن او.

۱۰) حمایت بیش از اندازه و نازپرورده کردن کودک.

۱۱) جدا کردن کودک از سایر کودکان و فقدان تعامل اجتماعی.

● افزایش اعتماد به نفس کودکان:

۱) به عنوان والدین به خود احترام بگذارید و برای کودک خود الگوی یک فرد با اعتماد به نفس باشید.

۲) ویژگی های شخصیتی، توانایی ها و نقاط ضعف کودک خود را در نظر بگیرید و مطابق با آنها با او رفتار کنید.

۳) به کودکان فرصت دهید تا مسئولیت کارهای خود را به عهده بگیرند و درخصوص فعالیت های خود تصمیم گیرنده باشند.

۴) مثبت اندیشی، امیدواری و لذت بردن از زندگی را به کودکان خود بیاموزید.

۵) به جای انتقاد کردن کودکان خود را تشویق نمایید.

۶) با حضور در اجتماع، مهارت های اجتماعی کودک را پرورش دهید.

۷) رفتار منطقی، نقد و بررسی، گفت وگو، مخالفت و ابراز وجود را آموزش داده و تقویت نمایید.

۸) به کودکان نشان دهید که به وجود او و عقاید و افکارش احترام می گذارید. بدانید شما منحصر به فرد هستید، اگر دیگران توانستند شما هم می توانید و اگر دیگران نتوانستند شما می توانید.

+   مشاوره خانواده ; ۱۱:٥۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٤/۱٥

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir