مشاوره خانواده

انسان سالم،بی مسئله نیست...

روشهای برخورد با افراد مخل اعصاب:


 
 
 
1- اعتماد بنفس خود را از دست ندهید.

2- به خاطر داشته باشید که واکنش شدید تنها کارها را بغرنج تر و وخیم تر میکند.

3- انتظارات واقع بینانه داشته باشید. کاری از فرد نخواهید که قادر به انجامش نباشد.

4- از تـغییر دادن فرد خودداری ورزید. بپذیرید که قادر به تغییر دادن وی نمی بـاشـیـد امـا می توانید واکنش خود را نسبت به رفتار وی تغییر دهید.

5- اجـازه نـدهیـد شـما را بـازی دهـد. مـمـکن است با بـرانـگیـخـتـن احـساس گـنـاه و یا مسئولیت از شما سوء استفاده کند. از بازیهای احساسی وی بر حذر باشید.

6- خود را برده او نکنید. با خود صادق باشید و بیاموزید که چگونه " نه" بگویید.

7- روحـیـه و رویـه منـاسب خـود را حـفظ کنید. حفظ آبرو و اعـتـبار از دشـوارتـریـن کـارهـا می باشد. اجازه ندهید خشم، نفرت و تلخکامی ریشه بدوانند.

8- بی درنگ با فرد مقابله کنید. با به تعویق انداختن مقابله با فرد، تنها مسئله را وخیم تر میگردانید.

9- رحم و شفقت جوانمردانه ای را از خود نشان دهید. اما برای مقابله با دیگران باید به نکات زیر نیز توجه کافی مبذول دارید:

1- مقابله شما در خلوت و خصوصی باشد نه در انظار عمومی.

2- به محض برخورد نامناسب با فرد مقابله کنید. مقابله را به تاخیر نیندازید.

3- تنها در مورد یک موضوع در آن واحد بحث و گفتگو کنید.

4- هنگامی که نظر خود را بیان کردید دیگر آن را مرتبا تکرار نکنید.

5- تنها به رفتار فرد اشاره کنید نه خود فرد.

6- از طعنه زدن بپرهیزید.

7- از بکارگیری واژه های"همیشه" و "هیچ وقت" بپرهیزید.

8- انتقاد خود را در قالب پیشنهاد و یا پرسش مطرح سازید.

9- از آنکه با فرد مقابله کرده اید پوزش نخواهید.

10- تعریف و تمجید را فراموش نکنید.

+   مشاوره خانواده ; ۱۱:۱٢ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٤/۱٠

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir