مشاوره خانواده

انسان سالم،بی مسئله نیست...

موفقیت چیست؟

_ موفقیت یعنی تبدیل شدت به کسی که توانایی و لیاقت آن را داریم و این تنها

هدف زندگی است.

_ شجاعت که حس ششم است،کوتاه ترین راه ممکن به سوی موفقیت است.

_ امکان موفقیت شما در هر کاری بستگی به این دارد که از خود باور مثبتب داشته باشید.

_ موفقیت،چیزی پیش از کسب درآمد است.

_ موفقیت یعنی با آنچه داریم در بهترین شرایط خود ظاهر شویم.

_ موفقیت در انجام دادن متجلی می شود نه در به دست آوردن.

_ موفقیت در تلاش جان میگیرد،نه در پیروزی.

_ یگانه طریق موفقیت پیروزی ،پشتکار،پشتکارو پشتکار است.

_ یک فرمول جالب برای رسیدن به موفقیت:بزرگ فکر کن،کوچک عمل کن،همین حالا شروع کن.

_ موفق نشدن گناه نیست بلکه یک تجربه است برای موفقیت آتی.

_ موفقیت یعنی خوشبختی،خوشبختی یعنی دستیابی به شادکامی و شادمانی و در نهایت،رسیدن به آرامش.

موفقیت یعنی ابتدا باید انسانی خوب و شایسته شد.

+   مشاوره خانواده ; ۸:٤٧ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/۱۱/۱

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir