مشاوره خانواده

انسان سالم،بی مسئله نیست...

مشخصات انسانهای موفق را میتوان چنین شمارد:

_ موفق ها ،کسانی هستند که رضایت خاطر خود را به تعویق می اندازند و در کوتاه مدت،از خود گذشتگی نشان میدهند تا در بلند مدت به نتایج عالی برسند.

_ موفق ها،دست یابی به هدف را سر لوحه خود قرار می دهند.

_ موفق ها زندگی را به همان شکلی که هست می پذیرند با تمام مشکلات و چالش هایش.

_ موفق ها هدفمند هستند و شکست نا پذیر.

_ موفق ها سرزنش نمی کنند،بهانه نمی آورند و شکایت نمی کنند.

_ موفق ها عمل گرا هستند و کم حرف.

_موفق ها میل شدیدی به آموزش از هر کس در هر جا دارند.

_موفق ها تفاوت زنده بودن و زندگی کردن را به خوبی میدانند.

_موفق ها شوخ طبع هستند،مسئولیت پذیر،خوش رو و محکم.

_موفق ها از لحظه لحظه زندگی بیشترین بهره را می برند.

_ موفق ها،کاستی ها و توانایی های خود را به خوبی می شناسند و پیوسته در صدد کم کردن کاستی ها و افزودن توانایی های خود می باشند.

 

+   مشاوره خانواده ; ۱۱:٤٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٠/٢٩

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir