مشاوره خانواده

انسان سالم،بی مسئله نیست...

آموزش مهارت جرات ورزی و «نه گفتن» در مقابل خواسته های نابجای دیگران:

 
2.فریبکاری: مانند دادن اطلاعات غلط ، تملق و دروغ گویی.

 
4.طفره رفتن: به معنی انجام پنهانی و مرموزانه ی کارها بدون اینکه دیگران از آن سر در بیاورند.

 
1.معامله: در نظر گرفتن منافع و مصالح طرفین.

 
2.مصالحه: آمادگی برای چشم پوشی از برخی خواسته های خود برای ایجاد تفاهم.

 
3.استدلال : یعنی انجام کار منطقی و درست.

 
همدلی:
اگر نیاز های دیگران را درک کنید و بپذیرید، آنها بیشتر مایل به پذیرفتن خواسته ها و امیال شما خواهند بود.اما این به معنی آن نیست که هرچه دیگران  می خواهند قبول کنید. می توانید با خواسته های افراد دیگر مخالفت نیز بکنید. اما با بیان اینکه احساس آنها را درک می کنید و آنها را هم محترم می شمارید.

کاردانی:
وقتی احساسات خود را بیان می کنید و نسبت به دیگران همدلی نشان می دهید به احتمال قوی اعمال شما مدبرانه خواهد بود تا نسنجیده. هیچکس از اینکه وادار به انجام کاری شود خوشش نمی آید اگر دیگران شما را به انجام کاری وادار کردند به جای اینکه عقب نشینی کنید، قرص و محکم بایستید و به نحوی واکنش نشان دهید که احترام آنها را جلب نمایید.

+   مشاوره خانواده ; ٩:۳۸ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/٤/۳

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir