مشاوره خانواده

انسان سالم،بی مسئله نیست...

اولین و مهم ترین عامل در پدید آمدن شکست،ترس می باشد:

هفت ترس اصلی:

1- ترس از شکست                                   2_ترس از فقر

3_ ترس از انتقاد                                       4_ترس از دست دادن عشق

5_ ترس از بیماری                                     6_ ترس از پیری

                                7_ ترس از مرگ

ترس معمولا از نقاط ضعف ما استفاده کرده و به درون ما رخنه می کند.

هشت نقطه ضعف اصلی:

1_بی میلی به کسب دانش های تخصصی.

2_تردید و دودلی.

3_تاخیر و تعلل و تنبلی در انجام امور.

4_خود شیفتگی.

5_دیگران را مسئول اشتباهات خود دانستن.

6_تمایل به تسلیم شدن در مواجهه با اولین شکست.

7_توجه به راههای میان بر،برای زسیدن به هدف.

8_نداشتن پشتوانه و تکیه گاه نرم و گرمی،به نام ایمان.

+   مشاوره خانواده ; ۱۱:٥٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٠/٢٦

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir