مشاوره خانواده

انسان سالم،بی مسئله نیست...

کسانی را که نمی توانند (نه)بگویندمی توان به 6 دسته تقسیم کرد:

1_کسانی که از عقده حقارت رنج می برند.

2_کسانی که از اعتماد به نفس ضعیفی برخوردار می باشند.

3_کسانی که تکبر دارند.(نشانه ی عقده حقارت)

4_کسانی که سعی میکنند همه را از خود راضی و دل همه را به دست آورند.

5_کسانی که می ترسند همرنگ جماعت نشوند.

6_کسانی که درباره خود باور منفی دارند و خود را موجود با ارزشی نمی دانند.

+   مشاوره خانواده ; ۱:٠٢ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٠/٢٦

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir