مشاوره خانواده

انسان سالم،بی مسئله نیست...

جامِ بلور ، تنها یک بار می شکند:

ارسالی از آقای همایون.ر

با تشکر


مگذار که عشق ، به عادتِ دوست داشتن تبدیل شود !
مگذار که حتی آب دادنِ گلهای باغچه ، به عادتِ آب دادنِ گلهای باغچه بدل شود !


عشق ، عادت به دوست داشتن و سخت دوست داشتنِ دیگری نیست ،

 پیوسته نو کردنِ خواستنی ست که خود پیوسته ، خواهانِ نو شدن است و دیگرگون شدن.
تازگی ، ذاتِ عشق است و طراوت ، بافتِ عشق .

 چگونه می شود تازگی و طراوت را از عشق گرفت و عشق همچنان عشق بماند ؟


عشق، تن به فراموشی نمی سپارد ، مگر یک بار برای همیشه .

جامِ بلور ، تنها یک بار می شکند . میتوان شکسته اش را ، تکه هایش را ، نگه داشت . اما شکسته های جام ،آن تکه های تیزِ برَنده ، دیگر جام نیست .

احتیاط باید کرد . همه چیز کهنه میشود و اگر کمی کوتاهی کنیم ، عشق نیز .
بهانه ها جای حسِ عاشقانه را خوب می گیرند.

+   مشاوره خانواده ; ۱۱:٢٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۳/٢٥

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir