مشاوره خانواده

انسان سالم،بی مسئله نیست...

گناه چیست؟

لطفا تمام تعاریفی که تا کنون از گناه داشته اید را از ذهن خود پاک کنید.

گناه نیز مانند بقیه خصلت های انسان مراحل تعالی و رشد را در بردارد یعنی       کودکی های گناه را اشتباه می نامیم.

جوانی اش را خطا و میان سالی اش را خلاف می نامیم.

اشتباه اگر اصلاح نشود به خطا تبدیل می شود.

خطا اگر اصلاح نشود به خلاف تبدیل می شود.

خلاف اگر اصلاح نشود به گناه تبدیل می شود.

برای شناخت بیشتر گناه ،باید متضاد آن را بشناسیم یعنی صواب.

یک انسان آگاه و هوشمند به دنبال صواب است،یعنی راه راست و درست.

پس صواب حرکتی آگاهانه و بر بستر تفکر در جهت راهی راست و درست می باشد که باعث رشد روحی ما می گردد.

و گناه یعنی هر چیزی که عدم رشد روحی ما را باعث گردد.

پس گناه فقط انجام دادن دو یا سه کار خاص نیست بلکه گاهی انجام ندادن بسیاری از کارها گناه می باشد،یعنی غفلت.

+   مشاوره خانواده ; ۱٢:۳٥ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/۱٠/٢۱

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir