مشاوره خانواده

انسان سالم،بی مسئله نیست...

عواملی که باعث تضعیف اعتماد بنفس میشود:

1_وقتی دست از تلاشی دوباره بر می دارید.

2_احساس حقارت و کم ارزشی نسبت به خود داشتن.

3_تردید مستمر در انجام کاری.

4_وقتی که به خود ایمان و اطمینان لازم را ندارید.

5_وقتی از شروع کار جدیدی می هراسید.

6_وقتی بی دلیل نگران و هراسناک سرانجام کاری هستید.

7_وقتی که از انجام کاری به تنهایی می هراسید.

+   مشاوره خانواده ; ٥:۱۳ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٠/٢٠

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir