مشاوره خانواده

انسان سالم،بی مسئله نیست...

عناصر ترس و اضطراب:

هنگامی که خطر را تجربه می کنیم، دستخوش تغییرات بدنی و هیجانی گوناگونی می شویم که پاسخ ترس را تشکیل می دهند.

پاسخ ترس، دارای چهار عنصر است:

 1 . عنصر شناختی، مثل: انتظار آسیبِ قریب الوقوع.

2 . عنصر بدنی، مثل: تغییرات موجود در ظاهر ما.

3 . عنصر هیجانی، مثل: احساس دلهره و وحشت.

4 . عنصر رفتاری، مثل: جنگ و گریز.

اضطراب نیز همان چهار مولّفه ترس را دارد ، ولی با یک تفاوت مهمّ؛ مولّفه شناختیِ ترس، انتظارِ خطری واضح و بخصوص است، در حالی که مولّفه شناختی اضطراب، انتظارِ خطری مبهم است.

در ترس، فکر معمول، این است که مثلاً «سگ ممکن است مرا گاز بگیرد».

در مقابل، در اختلالِ اضطرابِ فراگیر، فکر معمول، این است که «اتّفاق وحشتناکی ممکن است برای فرزندم بیفتد».

 بنا بر این، ترس بر پایه واقعیّت، یا مبالغه «خطرِ واقعی» قرار دارد، حالْ آن که اضطراب بر اساس «خطر مبهم» استوار است.

متداول ترین نشانه روانی اضطراب، برانگیختگیِ دستگاه عصبی است. علائم اضطراب، عبارت اند از: عرق ریختن، سرعت تپش قلب و تنش در عضلات اسکلتی، و بعضی اوقات به از دست دادن کنترل مثانه و روده، از دست دادن اشتها و افزایش فشار خون نیز منجر می شود.

+   مشاوره خانواده ; ٩:۱٥ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/۳/۱۸

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir