مشاوره خانواده

انسان سالم،بی مسئله نیست...

خصوصیات یک انسان منطقی و متعادل:

 

 
اصولاً داشتن یک شخصیت متعادل و منطقی، برای هر انسانی امری ایده آل و مطلوب است ولی باید با خصوصیات آن آشنا شویم تا با آگاهی داشتن از این خصوصیات، اگر فاقد بعضی از آنها هستیم آنها را درخود ایجاد و کوشش کنیم تا در رفتار وگفتار خود از آنها استفاده کنیم.


1-گفتار و رفتار توام با صداقت و سادگی:

یک شخصیت منطقی رفتارش چاپلوسانه نیست و به خاطر دیگران حق کسی را

ضایع نکرده و زندگی اش را براساس صداقت و دوری از تشریفات پـایه گذاری می کند.


2- عدم نیاز به محبت و احترام دیگران:

اگرچه کسب محبت از دیگران خیلی خوب است ولی فرد منطقی به صورت

 افراطی و بیمارگونه حاضر نیست به هر قیمتی آبروی خود را ببرد، و به دنبال تایید

 و احترام دیگران باشد، بلکه با رفتار منطقی و عاقلانه در زمان مناسب، محبت

 دیگران را دریافت می کند.


3- اصل تلاش و کوشش:

 به جای تنبلی و سوء استفاده از دیگران برای رسیدن به پست و مقام، همیشه دنبال

 تلاش بیشتر برای بهتر شدن آینده خود می باشد.


4-حفظ خونسردی و عدم دعوا:

در زندگی به جای احساساتی عمل کردن با آرامش و خونسردی کامل به

رفتار و گفتار دیگران پاسخ می دهد و به جای دعوا و درگیری با صبر و

 حوصله با دیگران گفتگو کرده و به جای عجله و شتاب تمام جوانب یک کار را

می سنجد تا پشیمان نشود.


5-نداشتن دلواپسی و اضطراب:

 نگران آینده و اتفاقاتی که می خواهد برایش بیافتد نیست و از اتفاقات گذشته نیز

 تجربه می آموزد و بعد آنها را فراموش می کند و فقط از امروز خود به شکل منطقی

استفاده می کند تا آینده خود را بسازد.


6-عدم دخالت درزندگی دیگران:

 از کارهایی که به او ربطی ندارد و به زندگی خصوصی دیگران مربوط است وارد

 نمی شود و متقابلاً از اینکه دیگران وارد زندگی خصوصی او شوند جلوگیری میکند.


7-تلاش برای کمک به دیگران:

اگر در زندگی دیگران مشکلی دید که می تواند درحد توان به حل آن بپردازد، به آنها

 کمک می کند تا حل شود و از ارائه کمک خودداری نمی کند و از زندگی انسانهای

موفق دراین زمینه الگوبرداری می کند.


8- عدم احساس عجز و ناتوانی:

در زمانی که برایش مشکلی پیش می آید به جای داشتن تفکر ناتوانی سعی

می کند از عقل و امکانات خود کمال استفاده را برده و آن مشکل را درحد امکان

 سریعتر حل کند.


9-خوش بین بودن:

 اصولاً لبخند زدن و خوشبین بودن در زندگی باعث انرژی بیشتری روانی در فرد می شود و باعث

 می شود فرد خود را همیشه از افکار منفی و ناراحت کننده دور کند و بهتر بتواند مسائل را

تجزیه و حل کند.


10- یادآوری خوبی های دیگران:

 انسان متعادل سعی می کند نه تنها حسرت دیگران را نخورده و حسادت نکند

بلکه خوبی هایی که دیگران به او کرده اند را مرتب به آنها گوشزد کرده و با این

کار بیماری حسادت را که جسم و روحش را نابود می کند درمان کند.


11- تفکر درمورد کارهای روزانه خود:

یک شخصیت سالم با الگو گرفتن از دستورات کارهای خوب و بد را ارزیابی

می کند تا هر روز خوبی هایش را زیاد کرده و عیبهایش را برطرف نماید.

+   مشاوره خانواده ; ۸:٢٤ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/۳/۱٦

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir