مشاوره خانواده

انسان سالم،بی مسئله نیست...

پاد زهر معنوی بسیار شفا بخش

یادت باشد:آنچه در دنیا شاهد آن هستید حاصل اعتقادی است که نسبت به آن دارید.

_ همه شرایط موقتی هستند و هیچ چیز به همان صورت قبلی باقی نمی ماند.

_ شما تجلی افکاری هستید که نسبت به خودتان دارید.

_ به خاطر داشته باش که عشق خداوند به تو غیر شرطی است.

_ زندگی شما در شانس و قسمت خلاصه نشده است.

_ یادت باشد عشق یعنی تمرین نیایش.

_ اگر دوستار زیبایی باشی زیبایی را می بینی،و اگر از دیدن زیبایی بترسی ،زشتی را می بینی.

_ اگر در زندگی به آنچه آرزو داری نمی رسی ،به دلیل این نیست که خداوند نخواسته به دعاهای تو پاسخ دهد،بلکه به این علت است که به آن چه تو فکر می کنی بر خلاف چیزی است که آرزو داری به آن برسی.

_ ما به دنیا آمده ایم تا عشق و خلاقیت خداوند را در زمین ادامه دهیم.

+   مشاوره خانواده ; ۱٢:٠٤ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/۱٠/۱٥

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir