مشاوره خانواده

انسان سالم،بی مسئله نیست...

خداوند ما را اتفاقی به دنیا نفرستاد.

به خاطر بسپار:اعمال و رفتار منفی،ناشی از ترس است.

فراموش نکن :فردی که شقاوت میکند ،می ترسد.

_ برای رهایی از ترس،باید مشعل عشق را در درونمان روشن کنیم.

_ما بیشتر از زندگی می ترسیم تا مرگ.

قضاوت های تو چیزی جز اندیشه هایت نیستند.

_لازم نیست که با جنگ و جدل خود را از دیگران متمایز سازید.

_بیماری نشانه ای از حکم خداوند بر ما نیست،بلکه حکم خودمان در مورد خویش است.

_این قرص واژه را روزی سه بار بخورید:من فردی هستم،آرام ،معتدل،خردمند و خوددار.

این فرمول را با صدای بلند بخوانید:موفقیت=تلاش.

_کامیابی یعنی:توانائی+شکست پذیری+شهامت.

+   مشاوره خانواده ; ٩:٥٦ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۱٠/۱٢

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir