مشاوره خانواده

انسان سالم،بی مسئله نیست...

آموخته ها:

آموخته ام که زندگی ام که زیر پوست سخت همه افراد کسی

 وجود دارد که خوشحال شود و دوست داشته باشد.

 
آموخته ام که خدا همه چیز را در یک روز نیافرید ،
پس من چگونه میتوانم همه چیز را در یک روز بدست آورم
 
 
آموخته ام که چشم پوشی از
 حقایق آنها را تغییر نمی دهد.

 
آموخته ام که وقتی با کسی روبرو میشویم ،
 انتظار لبخندی از سوی ما دارد.

 
آموخته ام که لبخند ارزانترین راهی است
 که میتوان با آن نگاه را وسعت بخشید .

 
آموخته ام که باد با چراغ خاموش کاری ندارد.

 
آموخته ام که به چیزی که دل ندارد نباید دل بست .

 
آموخته ام که خوشبختی جستن آن است نه پیدا کردن آن .

 
و آموخته ام که قطره دریاست ، اگر با دریاست .

 
و آموخته ام که عشق ،  مهربانی ، گذشت ،
صداقت و بلند نظری خصلت انسانهای انسان است.

+   مشاوره خانواده ; ۱۱:٥۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۳/۱٠

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir