مشاوره خانواده

انسان سالم،بی مسئله نیست...

بزرگ فکر کنید:

 
   
 
     
 
 
   
 
 
 
 
   
   
 
ما برای خوشبخت شدن چشم به راه آینده ایم و در نتیجه هرگز خوشبخت نمی شویم،
 زندگی نمی کنیم بلکه به امید زندگی نشسته ایم.
 در واقع یکی از علل خوشبخت نبودن سرمایه گذاری روی آینده است.
 زندگی نمی کنند، از زندگی امروز خود لذت نمی برند و پیوسته منتظرند
که درآینده اتفاقی بیفتد. وقتی ازدواج می کنند خوشبخت خواهند شد.
 وقتی شغل بهتری بدست آورند به خوشبختی خواهند رسید.

وقتی پول خرید خانه را پرداختند، وقتی بچه هایشان را راهی دانشگاه کردند و
 وقتی کاری را به اتمام رساندند و پیروز شدند آن وقت است که به خوشبختی خواهند رسید.
 این افراد بدون استثنا» مایوس می شوند چرا که خوشبختی یک عادت ذهنی است،
یک برداشت ذهنی است. اگر آن را یاد نگیریم و همین حالا روی آن تمرین نکنیم هرگز
تجربه اش را نخواهیم کرد. اگر قرار است خوشبخت شویم باید خوشبخت باشیم.

همه روزه یادآوری خاطرات و اندیشه های خوب و دلچسب را تمرین کنید،
چرا که این کار شما را در انجام کارهایتان کمک می کند.
اگر کسی می خواهد حال بهتری داشته باشد باید احساسات لطیف و خیر خواهی
 و مثمر ثمر بودن را در اندیشه خود زنده کند.
باید این کار را مثل ورزش صبحگاهی به طور مرتب انجام داد و مرتب به
زمان این ورزش روانی بیفزائید. تصویر ذهنی و عادت های انسان با هم ارتباط دارند.
 با تغییر یکی از آنها دیگری هم خود به خود تغییر می کند.
 وقتی آگاهانه عادت بهتری در خود ایجاد می کنیم تصویر ذهنی جدیدی جای
عادات قدیمی را می گیرد و انگاره جدید را پرورش می دهد. 
 
  نکته اینجاست که عادت اصلاح شدنی است و می توانیم آن را به طور کلی تغییر دهیم.
 کافی است که تصمیم آگاهانه ای بگیریم و روی آن تمرین کنیم. 
 بنابراین شما هم می توانید با تکرار رفتار مطلوب آن را در تصویر ذهنی خود ثبت نمایید.

+   مشاوره خانواده ; ۸:٢۸ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/۳/۸

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir