مشاوره خانواده

انسان سالم،بی مسئله نیست...

بهتر است بدانید که:

همواره در ذهن داشته باشید که:
Let's try always to keep this thought in mind:

اشیاء برای استفاد شدن و انسانها برای دوست داشتن می باشند.
Things are to be used,People are to be loved.

مراقب افکارتان باشید که تبدیل به گفتارتان میشوند.
Watch your thoughts; they become words.

مراقب گفتارتان باشید که تبدیل به رفتار تان می شود.
Watch your words; they become actions.

مراقب رفتار تان باشیدکه تبدیل به عادت می شود.
Watch your actions; they become habits.

مراقب عادات خود باشیدشخصیت شما می شود.
Watch your habits; they become character;

مراقب شخصیت خود باشیدکه سرنوشت شما می شود.
Watch your character; it becomes your destiny.

+   مشاوره خانواده ; ۱٢:٤٢ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/۳/٢

design by macromediax ; Powered by PersianBlog.ir